ข้อมูลสถานศึกษา

LOGO

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1032650837

รหัส Smis 8 หลัก : 32012038

รหัส Obec 6 หลัก : 650837

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สินรินทร์วิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sinnarinwittaya

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านเขวาสินรินทร์

ตำบล : เขวาสินรินทร์

อำเภอ : เขวาสินรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์

รหัสไปรษณีย์ : 32000

โทรศัพท์ : 044519044

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 8 กุมภาพันธ์ 2528

โครงสร้างการบริหาร

01 โครงสร้าง.pdf